Informujemy o dokonaniu zmiany nazwy inwestycji Ogrody Bonifratrów na "Pułaskiego Park".

Zmiana nazwy jest konsekwencją braku udziału Zakonu Bonifratrów w inwestycji.
Inwestycja zrealizowana będzie w terminie, przy czym maksymalnie do 30 czerwca 2015 r.

Zapraszamy na nową stronę internetową:

www.pulaskiegopark.pl

gdzie znajdują się aktualne informacje o projekcie
oraz do kontaktu z naszym biurem sprzedaży mieszkań:

biuro@pulaskiegopark.pl,

tel. tel. 537 80 20 20,

GROSS Nieruchomości ul. Traugutta 142 lok. 4U